Gaiska_2

De Hongaars-Venezolaanse kunstenaar brengt schilderijen die vaak nostalgische herinneringen oproepen. Het zijn magisch realistische werken die radeloze kinderen, zoekende jonge mensen, hopende mannen en vrouwen voorstellen. Voor de afbeelding van zijn onderwerp inspireert Gaiska zich vaak op historische illustraties uit zijn uitgebreide verzameling oude tijdschriften en boeken.

Inhoudelijk zijn de creaties van Gaiska vaak beïnvloed door zijn eigen verleden dat hem en zijn familie nog steeds achtervolgt. Zijn grootouders vluchtten uit Hongarije weg om in Venezuela een nieuwe toekomst op te bouwen.

De migratieproblematiek blijft Gaiska nauw aan het hart liggen. Op basis van het historisch beeldmateriaal van de Red Star Line heeft Gaiska een reeks emotioneel geladen werken gecreëerd rond het thema. Deze schilderijen werden in 2014 in de Loods van het Red Star Line Museum tentoongesteld.

De bijna fotografische weergave van zijn realistisch lijkende personages hebben evenwel een mysterieuze uitstraling. Gaiska vertekent opzettelijk zijn figuren op een bizarre manier tot bevreemdende personages. Hun ongewone, vaak te grote kledij, hun houding en blik brengen verwarring bij de toeschouwer. Vanuit de achtergrond duikt dan weer een onverwacht gezicht of meerdere figuren op waardoor de spanning van het kunstwerk nog toeneemt en de grens van de werkelijkheid overschreden wordt.

Gaiska wil de kijker geen nauwgezette verklaring geven voor wat de inhoud van zijn schilderijen betreft. Hij leidt de toeschouwer via zijn bizarre vertekeningen, lichteffecten en onverwachte extreme kleursegmenten naar de irreële, intimistische sferen van een droomwereld, zijn wereld vol hoop. Gaiska suggereert op een magisch realistische manier. De interpretatie is aan de kijker.

Mia Goossens